Monday, 28 November 2011

OBJEKTIF LINUS


 OBJEKTIF

Objektif Program Literasi adalah memastikan          murid berupaya:
i.          mengenal dan menyebut abjad, mengeja dan membunyikan suku kata terbuka dan tertutup;
ii.        membaca dan menulis perkataan daripada suku kata terbuka dan tertutup,

 perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran;
iii.      membaca dan menulis serta memahami ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah dengan menggunakan kata hubung  ‛dan’.

No comments:

Post a Comment