Monday, 28 November 2011

LAGU KANAK-KANAK


DAFTAR KATA TAHUN SATU

baja
baju
bapa
bahu
bata
baru
bila
biru
bisu
bola
buka
buku
cuti
ciku
dada
dadu
dagu
dahi
hari
helo
hidu
hobi
jaja
jasa
kata
kaya
kayu
kena
kera
kiri
lagu
laju
lama
lari
layu
lidi
pagi
paha
paku
pasu
pipi
puji
saku
sama
sana
sapu
sari
sate
suka
susu
tadi
tahi
tahu
tali

KANDUNGAN KEMAHIRAN LITERASI


Kandungan Kemahiran Literasi  

1.0     

1.0           Mengenal dan Menulis Huruf
1.1          Mengenal bentuk huruf kecil a – z
1.2          Menulis  huruf kecil a – z
1.3          Mengenal bentuk huruf besar A - Z
1.4          Menulis  huruf  besar A – Z

2.0          Membaca Suku Kata
2.1          Membaca dan membunyikan suku kata terbuka KV
2.2          Membaca dan membunyikan suku kata tertutup KVK
2.3          Membaca dan membunyikan suku kata tertutup KVKK
2.4          Membaca dan membunyikan suku kata tertutup yang mengandungi  digraf
2.5          Membaca dan membunyikan suku kata tertutup yang mengandungi  digraf


3.0          Membina dan Menulis Suku Kata
3.1          Membina dan menulis suku kata terbuka KV
3.2          Membina dan menulis  suku kata tertutup KVK
3.3          Membina dan menulis  suku kata tertutup KVKK
3.4          Membina dan menulis  suku kata tertutup yang mengandungi  digraf
3.5          Membina dan menulis  suku kata tertutup yang mengandungi  digraf

4.0          Membaca Perkataan
4.1          Membaca perkataan mengandungi suku kata  KV+KV
4.2          Membaca perkataan mengandungi suku kata  V+KV
4.3          Membaca perkataan mengandungi suku kata KV+KV+KV
4.4          Membaca perkataan mengandungi suku kata  KVK+KV
4.5          Membaca perkataan mengandungi suku kata KVKK+KV
4.6          Membaca perkataan yang mengandungi suku kata  KVK
4.7          Membaca perkataan yang mengandungi suku kata  KV+KVK
4.8          Membaca perkataan yang mengandungi suku kata  KVK+KVK
4.9          Membaca perkataan yang   mengandungi suku kata KVK+KVKK
4.10        Membaca perkataan yang     mengandungi suku kata  KVKK
4.11        Membaca perkataan yang mengandungi suku kata  V+KVK
4.12         Membaca perkataan yang  mengandungi suku kata  V+KVKK
4.13         Membaca perkataan yang   mengandungi suku kata  KVKK+KVKK
4.14        Membaca perkataan yang mengandungi suku kata VK+KVKK
4.15        Membaca perkataan yang mengandungi suku kata  VK+KVK
4.16        Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KVK
4.17        Membaca perkataan yang mengandungi suku kata   KV+KVKK
4.18        Membaca perkataan yang mengandungi diftong
4.19        Membaca perkataan yang mengandungi digraf
4.20        Membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding
4.21        Membaca perkataan yang mengandungi konsonan bergabung
4.22        Membaca perkataan yang mengandungi kata imbuhan

5.0          Membina dan Menulis Perkataan
5.1          Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata  KV+KV
5.2          Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata  V+KV
5.3          Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata  KV+KV+KV
5.4          Membina dan menulis  perkataan yang mengandungi suku kata  KVK+KV
5.5          Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KV
5.6          Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK
5.7          Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KV+KVK
5.8          Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata  KVK+KVK
5.9          Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata  KVK+KVKK
5.10        Membina dan menulis  perkataan yang mengandungi suku kata  KVKK
5.11        Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata V+KVK
5.12        Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata V+KVKK
5.13        Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata  KVKK+KVKK
5.14        Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata  VK+KVKK
5.15        Membina dan menulis  perkataan yang mengandungi suku kata  VK+KVK
5.16      Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata   KVKK+KVK
5.17      Membina dan menulis  perkataan yang mengandungi suku kata  KV+KVKK
5.18      Membina dan menulis  perkataan yang mengandungi diftong.
5.19        Membina dan menulis perkataan yang mengandungi digraf.
5.20        Membina dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding.
5.21        Membina dan menulis perkataan yang mengandungi konsonan bergabung.
5.22        Membina dan menulis perkataan yang mengandungi kata imbuhan.

6.0     Membaca Rangkai kata
6.1          Membaca rangkai kata.

7.0          Membina dan Menulis Rangkai kata
7.1        Membina dan menulis rangkai kata.

8.0          Membaca Ayat
8.1        Membaca ayat tunggal.
8.2        Memahami ayat tunggal yang dibaca.
8.3        Membaca ayat majmuk

9.0          Membina dan menulis ayat tunggal.
9.1        Membina ayat tunggal berdasarkan pola ayat dasar :
( FN+FN )   (  FN+FK )   ( FN+FA )   ( FN+FS ).
9.2        Menulis ayat tunggal.
9.3        Membina ayat majmuk dengan kata hubung ‘dan’.
9.4        Menulis ayat majmuk dengan kata hubung ‘dan’.

OBJEKTIF LINUS


 OBJEKTIF

Objektif Program Literasi adalah memastikan          murid berupaya:
i.          mengenal dan menyebut abjad, mengeja dan membunyikan suku kata terbuka dan tertutup;
ii.        membaca dan menulis perkataan daripada suku kata terbuka dan tertutup,

 perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran;
iii.      membaca dan menulis serta memahami ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah dengan menggunakan kata hubung  ‛dan’.

MATLAMAT LINUS


MATLAMAT

Matlamat program ini adalah untuk memastikan semua murid yang mengikuti Program LINUS berkeupayaan untuk menguasai literasi dalam bahasa Malaysia dan numerasi kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga tahun mengikuti Program LINUS.  

PENGENALAN PROGRAM LINUS


PENGENALAN

National Key Result Areas (NKRA’s) Kementerian Pelajaran Malaysia telah menyasarkan bahawa semua  murid berkeupayaan untuk menguasai literasi dalam bahasa Malaysia  dan numerasi kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga tahun mengikuti pendidikan di sekolah rendah.

Kementerian Pelajaran Malaysia menyedari bahawa masih ada  murid sekolah rendah yang belum menguasai literasi.  Ketidakupayaan murid untuk menguasai literasi dan numerasi mungkin disebabkan mereka kurang peluang dan tiada pendedahan untuk  menguasai kemahiran tersebut sebelum mengikuti pendidikan formal.  Oleh sebab itu, Kementerian Pelajaran  merancang  untuk mengatasi masalah tersebut melalui Program Literasi dan Numerasi (Program LINUS ).