Monday, 28 November 2011

PENGENALAN PROGRAM LINUS


PENGENALAN

National Key Result Areas (NKRA’s) Kementerian Pelajaran Malaysia telah menyasarkan bahawa semua  murid berkeupayaan untuk menguasai literasi dalam bahasa Malaysia  dan numerasi kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga tahun mengikuti pendidikan di sekolah rendah.

Kementerian Pelajaran Malaysia menyedari bahawa masih ada  murid sekolah rendah yang belum menguasai literasi.  Ketidakupayaan murid untuk menguasai literasi dan numerasi mungkin disebabkan mereka kurang peluang dan tiada pendedahan untuk  menguasai kemahiran tersebut sebelum mengikuti pendidikan formal.  Oleh sebab itu, Kementerian Pelajaran  merancang  untuk mengatasi masalah tersebut melalui Program Literasi dan Numerasi (Program LINUS ).  

No comments:

Post a Comment